FN’s Verdensmål

Dania Plast og FN’s Verdensmål

Hvordan bidrager man som virksomhed til FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling? Siden Verdensmålene blev vedtaget af stats- og regeringsledere på FN-topmødet i 2015, har virksomheder verden over stillet sig selv det spørgsmål – inkl. Dania Plast.

Hos os kan løsningen sammenlignes med svaret på det klassiske spørgsmål om, hvordan man spiser en elefant:

Én bid ad gangen.

Med 17 verdensmål bestående af 169 delmål er det stort set umuligt at tage fat i alle mål på én gang. Men vi kan alle bidrage til ét eller flere mål, hvor vi kan gøre en forskel.

Hos Dania Plast arbejder vi aktivt med verdensmål nr. 4 – kvalitetsuddannelse og verdensmål nr. 12 – ansvarligt forbrug og produktion.

Kvalitetsuddannelse – sådan bidrager vi til mål nr. 4

Målet handler om at sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring.

Dette mål har vi arbejdet med længe før, der var noget, der hed Verdensmål. Det ligger dybt i Dania Plasts DNA, at alle skal have en fair chance i erhvervslivet. Derfor arbejder vi tæt sammen med bl.a. kommunen i en mentorordning, hvor vi løbende tager folk ind, der af forskellige årsager er ledige.

Vi har også den indstilling, at hvis man gerne vil have kompetente medarbejdere, må man selv være med til at uddanne dem. Derfor har vi altid mindst én under oplæring, ikke mindst grundet den store efterspørgsel på plastmagere i Danmark.

Vores mentoruddannede produktionsleder, Jorun Kjems, har i flere årtier sørget for, at rigtig mange af de mennesker, vi har haft i forløb hos os, er kommet tilbage på arbejdsmarkedet med mulighed for at få en uddannelse. Det fik hun Året mentorpris for i 2010.

Læs mere om, hvordan vores mentorordning fungerer som rekrutteringsvej. 

Kort fortalt:

  •         Vi samarbejder med bl.a. kommunen i en mentorordning, der hjælper borgere med forskellige udfordringer i arbejde
  •         Vi har en fast elevordning, hvor vi uddanner plastmagere

Ansvarligt forbrug og produktion – sådan bidrager vi til mål nr. 12

Målet handler om effektiv styring af vores fælles naturressourcer samt at tilskynde industrier, virksomheder og forbrugere til at genbruge og reducere deres affald.

Hos Dania Plast anvender vi regenereret plast i stor stil – over halvdelen af produktionen udgøres af genbrugsplast, som består af restprodukter fra produktioner. Det giver rigtig god mening økonomisk samtidig med, at det bidrager til en mere bæredygtig produktlivscyklus.

Læs mere om, hvordan vi bruger plast bæredygtigt her

Vores kontorafsnit opvarmes med genbrugsvarme. Alle vores forme køles ned med vand, hvilket sker i et særligt køleanlæg. Det varme vand fra køleanlægget trækkes ud via en varmevekseler, der sender varmen videre ind i kontorafsnittet.

Vi holder også et skarpt øje med vores elforbrug, og hvordan vi kan reducere det mest muligt – med de udfordringer der er i vores branche, hvor maskiner nemt koster op til 2 millioner. Vi kan selvsagt ikke skifte alle maskiner på én gang. Men hver gang vi køber en ny maskine, er energibelastningen et kriterie i sig selv. Alle lyskilder på vores fabrikkers arealer på sammenlagt 5.000 m2 har LED-lysstofrør, ligesom vi har udskiftet vores IT-servere og derigennem reduceret elforbruget.

Kort fortalt:

  •         Vi anvender over 50 % regenereret plast i vores produktion
  •         Vi genbruger varmen fra vores køleanlæg
  •         Vi finder løbende løsninger, der reducerer vores elforbrug

En indsats i konstant bevægelse

At arbejde med verdensmålene er i vores øjne ikke noget, man kommer helt i mål med – det er noget, man altid på vej med, efterhånden som teknologien udvikler sig og mulighederne bliver flere.

Har du spørgsmål om vores indsats eller om, hvordan vi forholder os til verdensmålene, så ring endelig og spørg. Tag fat i vores CEO Tommy Bonnerup eller vores Key Account, Trine Enevoldsen og hør nærmere.

---

Dania Plast har i mere end 30 år produceret og udviklet plastprodukter for en lang række brancher. Kernekompetencen er sprøjtestøbning, hvor vi er blandt de førende på viden og knowhow. Til alt andet samarbejder vi med anerkendte specialister i fast tilknyttede partnerskaber – alt sammen for at styrke hver enkelt kundes bundlinje og konkurrencekraft.