Fusion mellem Dania Plast A/S og RK Plast A/S

Dania Plast og RK Plast fusionerer

Bestyrelserne for Dania Plast A/S, CVR-nr. 14 32 48 36, og RK Plast A/S, CVR-nr. 31 61 94 24, har besluttet at
fusionere de 2 selskaber med regnskabsmæssig virkning pr. 1. januar 2019.

Ved fusionen overdrages alle RK Plast A/S’ aktiver og forpligtelser til Dania Plast A/S, der bliver det fortsættende
selskab og Dania Plast A/S bliver ligeledes det fortsættende navn. Dania Plast A/S ejes i dag 100 % af RK Group
A/S, hvilket fortsat vil være tilfældet.

Fusionen sker med universalsuccession, således at Dania Plast A/S indtræder i alle RK Plast A/S’ rettigheder og
forpligtelser. Dania Plast A/S vil derfor indtræde i alle indgåede aftaler og igangværende ordrer.

Se hele den officielle pressemeddelelse her.