Genbrug af plastik

 

Sådan bruger vi plast bæredygtigt

Produceret og håndteret rigtigt er plast et bæredygtigt materiale – på trods af de miljøudfordringer, som især forkert håndteret engangsplast repræsenterer. Derfor handler det om at sikre en bæredygtig brug af plast, fremfor at forestille sig en verden uden plast.

 

Et fælles ansvar

Siden plast blev opfundet for over 100 år siden, har den revolutioneret vores livsstil i en grad, hvor den nu spiller en afgørende rolle i alt fra transport ogelektronik, til klimasikring, hospitalsbesøg, vedvarende energi og emballering af mad. En verden uden plast er derfor svær at forestille sig, men det er heller ikke nødvendigt i takt med, at vi kollektivt kommer i mål med at forvalte vores plastforbrug bæredygtigt – bl.a. via genanvendelse.

Et af målene i EU Kommissionens plaststrategi er, at mindst 50 % af alt plastaffald skal genanvendes i 2030 [1]. Med et EU-gennemsnit for genanvendelse af plastemballage på knap 42 % i 2017, og med en gennemsnitlig årlig stigning siden 2006 på knap halvanden procent [2], ligger dette mål inden for rækkevidde – så længe vi alle har kontinuerligt fokus på at udvikle og forfine vores bæredygtige strategier.

Produktion med mere end 50 % genanvendt plast

Allerede inden begrebet genanvendelse for alvor kom på dagsordenen i virksomheders strategi for en grønnere fremtid, har vi i plastindustrien anvendt regenereret plast i stor stil. Det giver rigtig god mening økonomisk samtidig med, at det bidrager til en mere bæredygtig produktlivscyklus.

Hos Dania Plast udgøres over halvdelen af produktionen af regenereret plast, som består af restprodukter fra produktioner.

Den regenerede plast, vi bruger, kommer både fra indkøb af regenereret plast og fra spild fra produktionen. I alt bliver det til mere end 1.500 tons om året. Det er en meget begrænset mængde plast, vi ikke genanvender. Den plast, vi ikke selv kan genbruge, sorteres og sendes enten til kontrolleret forbrænding (typisk hvis materialet er blevet forurenet (blandet) med andre materialer) eller sælges videre til virksomheder, som kan oparbejde materialet, så det kan genbruges i anden plastproduktion.

Vi har rigtig god erfaring med at tænke ud af boksen og have øjnene åbne for oplagte samarbejdsmuligheder, når det kommer til bæredygtighed. For eksempel har vi et samarbejde med en kunde, som sender os deres scrap af en bestemt materialetype. Det genbruger vi – og de slipper for at smide det ud. Det giver klare fordele både for dem og for os.

Genanvendelighed afhænger af produktet

Der er flere aspekter at tage højde for, når vi genbruger plast. Hvis det fra start er tænkt ind i konstruktionen af de færdige produkter, er det altid muligt at genanvende termoplast. Det er dog vigtigt, at få rådgivning tidligt i udviklingsfasen, da der er nogle faktorer, man skal være opmærksom på.

Udover det tekniske aspekt i at der ”tabes” mekaniske egenskaber, hvis plasten genanvendes uden oparbejdning, kan der være en række andre forhold, som skal være opfyldt ved genanvendelse: Hvis der i det færdige produkt er krav til f.eks. UL 94 (amerikansk standard til at klarificere plastmaterialers sikkerhed og brandfarlighed) eller FKM (Fødevare Kontakt Materialer), kan disse krav begrænse mulighederne for genanvendelse.

Ansvarlig livscyklus

Én ting er, hvordan vi selv genbruger vores plast. En anden er, hvor den plast, vi producerer, havner i sidste ende. Derfor har vi fuld sporbarhed på de plastmaterialer, vi anvender i produkter fra vores fabrikker, så vi kan altid oplyse, hvilken materialetype de er støbt i, hvis det skulle være nødvendigt.

Hvor det er muligt – og giver mening – mærker vi vores produkter i samarbejde med vores kunder. Mærkning af emner støbt i de mere tekniske plastmaterialer kan være en kompliceret sag, hvorfor det er vigtigt, at dette sker i tæt samarbejde med kunden.

Har du spørgsmål?

Har du en opgave eller en udfordring, vi skal kigge på, så kontakt os for en uforpligtende snak. Vi tilbyder både at udvikle nye produkter og overtage eksisterende. Ring til Morten Primdal, vores CEO eller til Trine Enevoldsen, vores Key Account Manager, så tager vi den derfra.

Dania Plast har i mere end 30 år produceret og udviklet plastprodukter for en lang række brancher. Kernekompetencen er sprøjtestøbning, hvor vi er blandt de førende på viden og knowhow. Til alt andet samarbejder vi med anerkendte specialister i fast tilknyttede partnerskaber – alt sammen for at styrke hver enkelt kundes bundlinje og konkurrencekraft.

 

[1] Kilde: Miljøstyrelsen 2018 - Besøg websted
[2] Kilde: EU Kommissionen - Besøg websted