RK Bioelements

Bæredygtig og effektiv, biologisk vandrensning med RK BioElements

Kan man rense spildevand helt skånsomt for miljøet? Ja. Med RK BioElements, som er udviklet og produceret af Dania Plast, få du et effektivt bio-medie i absolut high-end kvalitet til biologisk vandrensning inden for især akvakultur og spildevand.

 

Miljøfordele og et lavt ressourceforbrug

RK BioElements er med sin udbredte internationale anvendelse med til at forbedre miljøer og sikre ferskvandsressourcer verden over.

De patenterede bioelementer reducerer kvælstofniveauet i spildevandet fra bl.a. akvakultur – helt uden brug af energikrævende ressourcer. Faktisk reducerer brugen af RK BioElements vandforbruget i recirkulerede dambrug, da hovedparten af vandet genbruges efter rensningen. Med andre ord får du rent vand samtidig med, at du sparer på vand- og energiforbruget og skåner miljøet.

RK BioElements anvendes primært i biofiltre på dambrug, men kan anvendes i alle former for biologiske rensningsanlæg i forbindelse med såvel nitrifikation som de-nitrifikation.

Udviklet i samarbejde med danske dambrugsejere og fagkonsulenter

Dania Plast har en lang tradition for produktudvikling og modtager jævnligt forespørgsler fra forskellige brancher, som vi udvikler produkter for. På samme måde opstod RK BioElements ud af en konkret forespørgsel fra en kunde i akvakultursegmentet.

Idéen blev designet og udviklet in-house og senere patenteret og lanceret i 2009. RK BioElements er løbende blevet optimeret gennem årene, så de altid er på forkant med miljømæssige krav og lovgivningen inden for biologisk vandrensning.

I dag sælges RK BioElements worldwide – vi har kunder på alle 7 kontinenter.

Bæredygtig produktion

Hos Dania Plast producerer vi flere milliarder RK BioElementer om året, 24/7 – udelukkende i 100 % regenereret Polypropylen (PP). Det bliver til omkring 6 tons genbrugsplast om dagen!

Vi samarbejder med virksomheder verden over om at genbruge restprodukter fra deres produktion, bl.a. emballageproducenten Berry Superfos. Læs mere om, hvordan vi gennem samarbejdet undgår miljøbelastende spild og bidrager til en cirkulær økonomi.

Regenereret Polypropylen indeholder ikke halogener, og produktet kan derfor genanvendes eller destrueres ved forbrænding, hvor slutproduktet udelukkende er vand og kuldioxid.

Læs mere om, hvordan vi på Dania Plast bruger plast bæredygtigt

Formstabile, ensartede elementer med stor brudstyrke

RK BioElements er sprøjtestøbte og designet på en måde, der sikrer et optimalt flow og et lavt tryktab gennem filtret.

Med et stort overfladeareal og et lavt tryktab arbejder biofiltrene med meget høje TAN omsætningsrater. Det betyder en driftssikker renseproces med optimal vandkvalitet til følge. Filtrene er samtidig lette at rengøre, og det unikke design umuliggør, at de kiler sig sammen.

RK BioElements har derudover en lang levetid og er forbundet med lave investerings- og driftsomkostninger.

Læs mere om RK BioElements anvendelse, design og tekniske specifikationer her

I tvivl om, hvorvidt RK BioElements passer ind i din vandrensningsproces?

Kontakt os, så kan vi afklare eventuelle spørgsmål og kaste lys over hvilke fordele, du kan opnå ved at anvende RK BioElements i din renseproces. Tag fat i vores Internationale salgschef for RK BioElements Erik K. Nielsen  og hør nærmere.

 

---

Dania Plast har i mere end 30 år produceret og udviklet plastprodukter for en lang række brancher. Kernekompetencen er sprøjtestøbning, hvor vi er blandt de førende på viden og knowhow. Til alt andet samarbejder vi med anerkendte specialister i fast tilknyttede partnerskaber – alt sammen for at styrke hver enkelt kundes bundlinje og konkurrencekraft.