Effektiv biologisk rensning til akvakultur

RK BioElements fra Dania Plast er et unik, patenteret biomedie til både nitrifikation og denitrifikation i såvel faste filtre som ”moving-bed”.

Det store overfladeareal giver en optimal rensning af vandet i dambrugene, og reducerer hermed det biologiske fodaftryk i naturen.

RK BioElements er den logiske, velafprøvede og bæredygtige løsning til især dambrug. Siden 2009 er RK BioElements blevet anvendt i RAS-anlæg over hele verden – ikke mindst i områder, hvor vandressourcerne er begrænsede.

RK BioElements giver ikke bare en optimal vandkvalitet. De har også en lang levetid, hvilket igen betyder lave omkostninger til investering og drift.

GÅ TIL RK BioElements

bubblemedia