Erklæring om forretningsetik

Alle personer (medarbejdere, leverandører, kunder, øvrige samarbejdspartnere og offentligheden) kan rapportere uetisk adfærd via denne hjemmeside eller e-mail til etik@dania.dk.

Dania Plast er forpligtet til at drive forretning i overensstemmelse med de højeste etiske standarder for ærlighed, rimelighed og transparens.

Dania Plast accepterer ikke nogen form for bestikkelse eller forsøg på lignende.

Alle Dania Plasts aktiviteter skal være lovlige og alle transaktioner håndteres præcist og effektivt i overensstemmelse med anerkendte regnskabsregler og virksomhedens politikker.

Vores medarbejdere forventes til enhver tid at agere i overensstemmelse med Dania Plasts bedste interesser.

Vores medarbejdere må ikke indgå private aftaler med konkurrenter.

Vores medarbejdere skal respektere fortroligheden af oplysninger vedrørende Dania Plasts aktiviteter, kunder, leverandører, samarbejdspartnere og medarbejdere. Sådanne oplysninger må ikke videregives til tredjemand, medmindre dette er:

  • Påkrævet i henhold til gældende lovgivning
  • Udtrykkeligt illadt i henhold til den relevante virksomhedspolitik
  • Skriftligt godkendt af Dania Plasts administrerende direktør

Medarbejders modtagelse eller foræring af underholdning, forplejning eller gaver skal ske på et fornuftigt niveau på en åben og ærlig måde og må ikke kompromittere de forretningsmæssige beslutninger, der skal træffes af de involverede personer

Medarbejdere skal informere deres nærmeste leder, hvis de bliver opmærksomme på en overtrædelse af Dania Plasts forretningsetik.

bubble