Rapporting af hændelser

Hos Dania Plast lægger vi stor vægt på etisk adfærd og overholdelse af loven. Vi opfordrer til, at du rapporterer ethvert tilfælde af svindel og tyveri samt enhver anden aktivitet, der er i strid med Dania Plasts kerneværdier og vejledende principper. Hvis du har observeret en hændelse, der er i strid med Dania Plasts etiske regler, kan du rapportere den ved at sende en e-mail til etik@dania.dk.

Alle hændelser kan rapporteres anonymt. Der findes en eskaleringsprocedure for visse forhold såsom personaleforhold eller sundheds-, sikkerheds- og miljømæssige forhold. Du kan se eskaleringsproceduren her:

content/rapport-af-haendelse-2.jpg

Hvis du ikke føler dig tryg ved eskaleringsproceduren, kan du til enhver tid sende en anonym e-mail til etik@dania.dk.

Alle rapporterede hændelser sendes direkte videre til Dania Plasts bestyrelsesformand, som behandler alle rapporterede hændelser fortroligt. Såfremt bestyrelsesformanden er involveret i hændelsen, så sendes hændelsen til Dania Plasts advokat, Andersen Partners Advokatfirma, på e-mail: mail@andersen-partners.dk.

Selvom du vælger at være anonym, kan du godt dele grundlæggende kontaktoplysninger i rapporten for at gøre det muligt for den undersøgende myndighed at kontakte dig, hvis de får brug for flere oplysninger.

Dania Plast tolererer ikke gengældelsesaktioner mod personer, der giver udtryk for bekymringer eller mistanke om en potentiel overtrædelse af Dania Plasts politik om forretningsetik, politik om whistleblowing, politik om bekæmpelse af bestikkelse og hvidvaskning af penge eller andre af Dania Plasts politikker, som den pågældende person med rimelighed mener har fundet sted.

bubble