Whistleblowing politik

Whistleblowing dækker over rapportering af mistanke om uredelig adfærd, ulovlige handlinger eller manglende overholdelse af Dania Plasts virksomhedspolitik eller gældende lovgivning. Rapportering kan foretages af Dania Plasts medarbejdere, leverandører, kunder og øvrige forretningsforbindelser.

Formålet med Dania Plasts politik om whistleblowing er at tilskynde medarbejdere, leverandører, kunder eller øvrige forretningsforbindelser, der har alvorlige bekymringer om lovligheden af Dania Plasts aktiviteter, til at give udtryk for deres bekymring.

Formålet med Dania Plasts whistleblowing politik er endvidere at sikre, at de berørte parter kan give udtryk for bekymringer om ulovligheder eller forsømmelser inden for Dania Plasts organisation uden at skulle frygte repressalier, herunder diskriminering, ugunstig behandling eller opsigelse.

Formålet er også at opfordre og give medarbejdere mulighed for at give udtryk for alvorlige bekymringer vedrørende forhold inden for Dania Plasts egen organisation frem for at ignorere et problem.

Dania Plast tolererer ikke nogen form for chikane af eller repressalier mod en whistleblower.

Dania Plast vil træffe de nødvendige foranstaltninger for at beskytte medarbejdere, der i god tro giver udtryk for bekymringer, i det omfang at den pågældende medarbejder ikke er involveret i den indrapporterede ulovlige hændelse.

Ethvert tilfælde af chikane af eller repressalier mod en whistleblower kan rapporteres via vores etiske portal eller ved at sende e-mail til etik@dania.dk.

bubble